Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar

Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin AB ekseninde ortak kurallar oluşturma çabası 1970 yıllardan beri devam etmektedir. Sınıraşan topluluklara uygulanacak ortak hükümlerin

Devam