Çevrenin Korunmasına İlişkin İptal Davalarında Kişisel Menfaat Kavramı

Ülkemizde çevre sorunlarının ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların çözümünde idari yargının işlevi, çevre hakkının gerçekleştirilmesi açısından

Devam