İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar

İsviçre Borçlar Kanunu m. 208 ve Türk Borçlar Kanunu m. 229 alıcının ayıp sebebiylesözleşmeden dönmesi durumunda satıcının tazminat yükümlülüğünü düzenlerken“doğrudan

Devam