Türk ve Mukayeseli Ceza Hukukunda Gönüllü Vazgeçmede “Gönüllülük” Şartı

Türk Ceza Kanunu ve birçok ülke mevzuatı failin, gönüllü olarak suçun icrasından vazgeçmesi veya suçun tamamlanmasına mani olması halinde cezalandırılmayacağı

Devam