Haksız Fiil Sorumluluğu Kapsamında Saf Ekonomik Zararların Tazmini

Sözleşmesel ilişkiler kapsamında saf ekonomik menfaatlerin kurulması, devredilmesi ve talep edilmesi mümkün ve tartışmasızdır. Ancak Türk Hukuku’nda haksız fil sorumluluğu

Devam