Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Taşınır satış sözleşmesinde, satıcı, alıcıya karşı satılanın ayıplarından ötürü sorumludur. Satıcının ayıptan sorumlu tutulabilmesi için alıcının gözden geçirme ve bildirim

Devam