Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Türkiye’nin vize uyguladığı yabancı ülke vatandaşları vize almak için bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarında başvuru yapıyordu. Ancak bu başvurular Konsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşmasına ve güvenlik zafiyetlerine sebebiyet veriyordu. Üstelik eksik ve hatalı doldurulan belgeler nedeniyle yabancılar aynı sıraya tekrar girmek zorunda kalabiliyordu. Konsolosluk personeli ise gereksiz yere meşgul ediliyordu. Ayrıca Konsolosluklar bu hizmeti verebilmek için o ülke vatandaşları ile iletişim kurabilecek yerel lisanı bilen personel istihdam etmek zorunda kalıyordu.

Bu tür sorunların önüne geçmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı yeni bir Yönetmelik yayımladı ve yabancıların T.C. Konsolosluklarına başvuru yapmadan önce aracılık hizmeti veren kurum ve kuruluşlara başvuru yapmasına olanak sağladı. 30 Nisan 2019 tarihli, 30760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vize Aracılık Hizmeti Alınmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince T.C. Dışişleri Bakanlığının uygun gördüğü ülkelerde vize aracılık hizmeti veren kuruluşlar ile T.C. Dış Temsilciliği arasında anlaşma yapılacak. Böylelikle yabancılar vize başvurularını doğrudan T.C. Konsolosluklara değil aracı kuruluşlara yapacak. Kuruluşlar başvuru evrakını alıp, uygunluğunu kontrol ettikten sonra evrakı Konsolosluklara teslim edecek. Bundan sonraki aşamada, Konsolosluk gerekli görürse vize almak isteyen yabancı kişi ile mülakat yapılabilecek.

Yönetmeliğin 3. maddesine aracı hizmeti,

1) Kuruluş/firmanın tesis edeceği randevu sistemiyle başvuruları almasını,

2) Kuruluş/firmanın evrakın gerçekliğini kontrol etmesini,

3) Kuruluş/firma tarafından başvuru sahiplerine ilişkin tüm gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak sisteme girilmesini,

4) Kuruluş/firma tarafından talep edilen belgelerin asılları ve başvuru sahibine ait pasaport ile birlikte güvenli şekilde dış temsilciliğe ulaştırılmasını,

5) Kuruluş/firma tarafından adresten pasaport ve başvuru evrakı teslim alınmasını,

6) Kuruluş/firma tarafından ön başvuru merkezlerinde özel salonlarda ikramda bulunulmasını ifade eden “VIP başvuru hizmeti”nin verilmesini,

7) Kuruluş/firmanın pasaport ve başvuru evrakını dış temsilciliğin öngördüğü zamanda dış temsilciliğe teslim etmesini,

8) Kuruluş/firmanın vize harcının dış temsilciliğe ödenmesinin sağlanmasını,

9) Kuruluş/firmanın, hizmet bedelini gösterir makbuzların örneklerini dış temsilciliğe teslim etmesini,

10) Kuruluş/firmanın değerlendirme süreci tamamlanan pasaportların başvuru sahiplerine iade etmesini,

11) Kuruluş/firmanın alınan tüm vize başvurularının kayıtlarını ve hizmet bedelinin ayrıntılı muhasebe kayıtlarını tutmasını,

12) Bakanlıkça uygun görülecek vize başvurularıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamasını,

ifade etmektedir.

Yönetmeliğin 4. maddesine göre; aracı hizmet verecek kuruluşların/firmaların;

a) Yabancı ülke mevzuatına göre kurulmuş bulunanların o devletin yasaları uyarınca usulüne uygun şekilde kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürüyor olmaları,

b) İflas, zorunlu tasfiye, kapanma, alacaklılarla anlaşma, haklarının sınırlandırılması ve benzeri görevlerini ifa etmesine engel teşkil edebilecek, aracı hizmet sağlamasını sekteye uğratabilecek durumda olmamaları ya da bu gibi durumların ilan edilmesine yol açacak dava sürecinde bulunmamaları,

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca vergiler dâhil vadesi geçmiş amme borcu bulunmaması,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları bulunmaması,

d) Hizmet verilecek ülkedeki vize ön başvuru merkezinin/merkezlerinin dış temsilcilikçe belirlenen kurumsal, fiziksel ve teknik altyapısını tesis edebilecek olmaları,

e) Hizmeti daha önce veren ancak sözleşmede kayıtlı fesih maddeleri temelinde sözleşmesi feshedilmiş olan kuruluşlar/firmalar olmamaları,

gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir