Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği

“Uyuşmazlık tahkimde de çözülebilir” ya da “uyuşmazlık İstanbul mahkemelerinde veya İstanbul’da tahkimde çözülecektir” gibi uyuşmazlık çözüm şartları karşılaştırmalı hukukta geçerli kabul edilmektedir. Türk hukukunda doktrin ve Yargıtay içtihadında genel kabul gören görüş ise, karşılaştırmalı hukuktaki bu yaklaşımı yansıtmamaktadır: bu tip tahkim şartları tarafların arasında çıkmış olan veya çıkabilecek uyuşmazlıkların mutlak surette tahkim yoluyla çözüme kavuşturulacağını belirtmediği için, bu anlaşmaların geçersiz olduğu ve tarafların açık ve kesin bir tahkim iradesinin bulunmadığı kabul edilmektedir. Ancak tarafların tahkim iradesinin mutlak olarak ve diğer tüm uyuşmazlık çözüm yollarını dışlayacak biçimde ortaya çıkmasını gerektiren bir kural ya da ilke bulunmamaktadır. Tahkim hukukunda böyle bir gerekliliğin bulunmaması karşısında, Türk hukukunda genel olarak kabul gören yaklaşım dayanaksız kalmaktadır. Bu çalışma, Türk hukukunda genel olarak kabul edilen yaklaşımın temellerini bulmaya çalışmakta ve bu yaklaşımı sorgulamaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Berk DEMİRKOL tarafından kaleme alınan “Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir