Uluslararası Mal Satımına İlişkin BM Konvansiyonu (CISG)

Gelişen teknoloji sayesinde sınırlar ötesi taşımacılığın daha kolay ve hızlı gerçekleştiriliyor olması farklı devletlerde bulunan kişiler arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün daha da artmasını sağlamıştır. Uluslararası ticaretin büyük bir bölümünün uluslararası satım sözleşmeleri yoluyla gerçekleştirilmesi ise bu tür sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarının önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 20. yüzyılın ikinci yarısında, uluslararası niteliğe sahip satım sözleşmelerine uygulanacak hukuku belirlemekte kullanılan klasik kanunlar ihtilafı kuralları yönteminin yeterliliği sorgulanmaya başlanmış ve bu yöntemin yerine uluslararası satım sözleşmelerinin doğrudan maddi kurallar çerçevesinde düzenlenmesi için çeşitli uluslararası metinler kaleme alınmıştır. Bunlar arasında en başarılı olanı ve en çok benimseneni hiç şüphesiz kısaca Viyana Konvansiyonu olarak bilinen 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’dur.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Süheyla BALKAR BOZKURT tarafından kaleme alınan “Uluslararası Satım Sözleşmelerinin Maddi Kurallar İçeren Konvansiyonlarla Düzenlenmesi Bağlamında Bir Yeknesaklaştırma Başarısı: 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana Konvansiyonu)” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir