Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatistiksel Bir Analiz

Bu çalışmada, taşınmazlar elbirliği mülkiyet halinde iken maliklerce açılmış olan ortaklığın giderilmesi davaları sonucu, söz konusu taşınmazların açık arttırma ile satışı konu alınmış olup, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda yerleşik bulunan Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından 2011 ve 2017 yılları arasında sonuçlandırılmış açık arttırmaların ilişkili oldukları dava dosyaları, kapsamlı bir istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Söz konusu analiz sonucunda kimi değişkenlerle satış sonucu oluşan fiyat ve bilirkişi fiyat öngörüleri arasındaki fark arasındaki ilişki incelenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun ELGİN tarafından kaleme alınan “Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatistiksel Bir Analiz” başlıklı makale Türkiye Barolar Birliği Dergisinde yayımlanmıştır.

Makaleye Atıf:

ATEŞAĞAOĞLU Erdem / ELGİN Ceyhun, “Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şüyu) Davaları: Taşınmaz Satışları İçin İstatistiksel Bir Analiz”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 31, Sayı 139, Kasım Aralık 2018, s. 221-237.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir