Velayeti Kendinde Olan Çocuğu Yurt Dışına Çıkarmak

Yargıtay, velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak, ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatine bağlı olmadığına karar verdi.

İşte emsal nitelikli o karar:

Yargıtay
2. Hukuk Dairesi
Esas: 2015/11374
Karar: 2015/12897
Tarih: 17.06.2015

İçtihat Metni

Mahkemesi: Aile Mahkemesi
Dava Türü: Velayet Hakkının Kapsamına İlişkin Düzenleme

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından, yurt dışı gezilerinde baba izninin aranmaması yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatına bağlı bulunmadığı gibi çocuğun velayeti annede olup, babanın “oluru” olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının “giriş vizesi” vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, isteğin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.17.06.2015 (Çrş.)


This image has an empty alt attribute; its file name is Aile-Hukuku-1.jpg

.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir