Sınırlı – Sınırsız Sorumluluk

Borcun ifa edilmesi halinde alacaklının malvarlığında bir artış olacaktır. Ancak borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemiş olması halinde alacaklının malvarlığında bu artış oluşmadığı için aradaki müspet zararın borçlu tarafından tazminat edilmesi istenebilmektedir. Müspet zararın tamamının istendiği bu durumda sınırsız sorumluluk söz konusu olacaktır.

Kural olarak “den sorumluluk” ve “ile sorumluluk” sınırsızdır. Ancak her ikisinin de sınırlandırıldığı durumlar söz konusu olabilmektedir. Örneğin taşıma hukuku alanındaki uluslararası konvansiyonlarda taşıyıcının sorumluluğu sınırlandırılmıştır. Borçlar Hukuku açısında sınırlı sorumluluk borcun sadece bir kısmı için borçluya başvurulabilmesini veya borcu karşılayacak malvarlığının sınırlandırılmasını ifade etmektedir.[1]

Meydana gelen zarardan sınırlı sorumluluk halinde aslında sorumluluk değil, borç sınırlandırılmaktadır. Bu durumda borçlu tüm malvarlığı ile ancak borcun sadece bir kısmı için sorumlu tutulmaktadır.

Taşıma hukukunda taşıyıcının sorumluluğuna getirilen sınırlama, “den sorumluluk” açısından, zararın karşılığı olan tazminat miktarına diğer bir ifadeyle borç miktarına getirilmiş sınırlamadır. Dolayısıyla zıya, hasar ve gecikmeden doğan zarar çok fazla olsa bile taşıyıcı ilgili kanun ve konvansiyonda belirlenen üst sınırdan daha fazlasını tazmin etmekle sorumlu tutulmayacaktır. [2]


[1] Oğuzman, Öz, s. 14.

[2] Özdemir, s.124.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir