-den Sorumluluk, -ile Sorumluluk Kavramları

Sorumluluk hukukunda yer alan “-den sorumluluk” kavramı kişinin hukuka aykırı fiillerinde dolayı ortaya çıkan zararı tazmin etme sorumluluğunu ifade etmektedir. Bu durum genel bir hukuk ödevinin ihlal edildiği haksız fiil sorumluluğu ve sözleşmeye aykırı fiillerden kaynaklanan sözleşmesel sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma konumuza bakan yönüyle “-den sorumluluk” taşıyıcının zıya, hasar ve gecikmeden doğan sorumluluğunu ifade etmektedir.[1]

 “İle Sorumluluk” kavramı ise borcunu yerine getirmeyen borçlunun malvarlığı ile alacaklıya karşı sorumlu olmasını ifade etmektedir. Borcun ifa edilememesi durumunda cebri icra yoluna başvurulacaktır. Taşıma hukukuna bakan yönüyle “ile sorumluluk” taşıyıcının tüm malvarlığı ile sorumlu olmasını ifade etmektedir. Deniz taşımalarında donatanın sorumluluğu bu sorumluluk türüne örnek olarak gösterilebilir.[2]

Çalışmamızda taşıyıcının sorumluluğunun sebebi olan zıya, hasar ve gecikme ile ilgili olarak “-den sorumluluğu” incelenmiş olup, taşıyıcının bu tazminatı ödeyeceği malvarlığı “ile sorumluluğu” ele alınmamıştır.


[1] Turkay Özdemir, Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku (Zıya ve/veya Hasar Sorumluluğu), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s.123.

[2] Özdemir, s.123.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir