Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk

Borçlar Hukuku gereğince borçlu kendisine hiçbir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe kusurundan doğan zararı tazmin etmek zorunda kalacaktır. Sözleşmeye aykırılık hallerinde alacaklı borçlunun kusurlu olduğunu değil, borçlu kusursuzluğunu ispatlamak zorundadır.[1] Diğer bir ifadeyle sözleşmeye aykırılık halinde esas olan kusur sorumluluğudur.

Haksız fiil söz konusu olduğunda ispat yükümlülüğü hak talebinde bulunan kişinin üzerinde olmasına rağmen sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumlulukta kusurun varlığı karine olarak kabul edilmektedir. Borçlu sorumluluktan kurtulmak için kusursuzluğunu ispatlamak zorundadır. Sözleşmesel sorumlulukta borçlunun kusuru karine olarak kabul edildiği için kusursuzluğu ispat külfeti borçlunun üzerindedir.


[1] Oğuzman, Öz, s.307.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir