Hakkaniyet Sorumluluğu

Kişinin aslında sorumlu tutulmaması gerektiği ancak verilen zarar karşısında hakkaniyetin bir gereği olarak zarardan sorumlu olmasını ifade etmektedir. Türk hukukunda hakkaniyet sorumluluğu Türk Borçlar Kanununun 65. maddesinde hakkaniyet sorumluluğu düzenlenmiştir. Hakkaniyet gerektiriyorsa ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın kısmen veya tamamen karşılanması yönünde hâkim tarafından karar verileceği belirtilmiştir.

Ayırtım gücüne sahip olmayanların verdikleri zarardan sorumlu tutulabilmeleri için fiilin objektif hukuka aykırı olması ve ayırtım gücüne sahip bir kişi tarafından işlenmiş olsaydı kusurlu sayılabilir olması şartı aranmaktadır.[1]


[1] Eren, s.606.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir