Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar

Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin AB ekseninde ortak kurallar oluşturma çabası 1970 yıllardan beri devam etmektedir. Sınıraşan topluluklara uygulanacak ortak hükümlerin olmayışı bu tür toplulukların yönetimini oldukça güçleştirmektedir.

Komisyon’un 2012 tarihli Eylem Planı ile bu doğrultuda bir düzenlemeye gidileceğini belirtmesi ile AB hukuku ekseninde şirketler topluluğu hukukuna ilişkin çalışmalar yeniden hareketlenmiş ve gerek Komisyon’un oluşturduğu uzman grupları (ICLEG) gerek bağımsız akademisyenlerden oluşan topluluklar (FECG, ECLE, EMCA, CDJ) bu kapsamda çeşitli öneriler ileri sürmüşlerdir.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. F. Beril ÖZCANLI tarafından kaleme alınan “Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir