Haksız Fiil Sorumluluğu Kapsamında Saf Ekonomik Zararların Tazmini

Sözleşmesel ilişkiler kapsamında saf ekonomik menfaatlerin kurulması, devredilmesi ve talep edilmesi mümkün ve tartışmasızdır. Ancak Türk Hukuku’nda haksız fil sorumluluğu kapsamında saf ekonomik zararların tazmini kural olarak kabul edilmemektedir. Bu yaklaşımın başlıca nedenleri saf ekonomik menfaatlerin diğer haklara nazaran daha az korumaya değer olduğu görüşü, tarihsel gelişimin uzantısı olarak yerleşmiş alışkanlıklar ve taleplerin yığılması korkusudur. Ayrıca, haksız fil sorumluluğunun kurucu unsurlarından hukuka aykırılığın saf ekonomik zarara neden olan her somut olayda tespit edilmesi güçtür. Sosyal ve ekonomik yaşantının geldiği son noktada ise somut olay adaletinin sağlanması amacıyla bu yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile haksız fil sorumluluğu kapsamında saf ekonomik zararların tazminine yönelik çekinceler sorgulanmakta; edimden bağımsız borç ilişkileri ve koruma normu olarak dürüstlük kuralı görüşleri dâhilinde inceleme yapılmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı Öğrencisi Elif YÜKSEL tarafından kaleme alınan “Haksız Fiil Sorumluluğu Kapsamında Saf Ekonomik Zararların Tazmini” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir