Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Rücu Davalarında Müteselsil Borçluluk

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sigortalı veya hak sahiplerine bağladığı gelir ve yaptığı ödemeleri sorumlulara rücu hakkı, 5510 sayılı Kanunun 21. ve 23. maddelerinde düzenlenmiştir. Yüksek Mahkeme bu davalarda, kazaya neden olan işveren ve üçüncü kişilerin Kurum’a karşı müteselsil borçlu olduğunu kabul etmektedir. Ancak, müteselsil borçluluğa ilişkin genel kurallar incelendiğinde, Yüksek Mahkeme’nin bu içtihadı tartışmaya açıktır. Bu nedenle, çalışmamızda Yüksek Mahkeme’nin söz konusu içtihadı incelenmiştir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve SosyalGüvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Hazal TOPLU tarafından kaleme alınan “Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası ve Meslek Hastalığından DoğanRücu Davalarında Müteselsil Borçluluk” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir