Yabancıların Türkiye’de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu

Uluslararası İşgücü Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girdi. Bu yeni kanun, Türk hukukunda yabancıların çalışma izni türü konusunu, son yıllarda giderek artan göç hareketleri sonucu ortaya çıkan Türkiye’nin yeni sosyal, siyasî ve ekonomik durumuna göre düzenlemektedir. Yeni kanunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaliteli işgücünün ve sermayenin Türkiye’ye akışının kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli yöntemler benimsenmiştir. Bu kapsamda, yeni bir çalışma türü olarak Turkuaz Kart uygulaması yürürlüğe konmuş, bağımsız çalışma iznine ilişkin düzenlemeler yeniden ele alınmıştır. Bunun dışında, yeni kanun yabancıların çalışma izni başvurularında dikkate alınacak kriterlerde önemli değişiklikler getirmiştir. Buna göre, çalışma izninin verilebilmesi için başvurunun idare tarafından belirlenecek uluslararası işgücü politikası ve buna uygun geliştirilecek puanlama sistemine uygun olması gerekmektedir. Bu makale, yeni kanunun getirdiği yenilikleri inceleyip Kanun’un yoruma ve eleştiriye açık düzenlemelerini tartışmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Berk DEMİRKOL tarafından kaleme alınan “Yabancıların Türkiye’de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir