Vasinin Göreve Başlaması ve Görevinin Sona Ermesi

Vesayet dairelerinin (vesayet makamı ve denetim makamı), vasinin görevini yürütmesi esnasında mevcut yetki ve görevleri (izin alınması gereken işlemler ile şikâyet ve itiraz) yanında, vasinin göreve başlaması ve görevinin sona ermesi akabinde de çeşitli görev ve yetkileri bulunmaktadır. Bu yetki ve görevler, vasinin göreve başlaması esnasında yapılması gerekli olan ve MK 438 ila 444. maddeleri arasında öngörülmüş olan iş ve işlemlere ilişkindir. Bu maddelerde, vasinin göreve başlarken yapılması gereken defter tutulması, değerli şeylerin saklanması, taşınır-taşınmazların satılması, paraların yatırılması, yatırımların dönüştürülmesine ilişkin iş ve işlemler ile bu kapsamda vesayet dairelerinin görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Yine, vasinin görevinin sona ermesi durumunda, onun son rapor ve kesin hesabı vermesi ile vesayet altındaki kişinin mallarını teslim etmesi MK 489. maddede düzenlenmiştir. Bu aşamada da vesayet dairelerinin, bu işlemlere nezareti, son raporu ve kesin hesabı incelemesine yönelik görev ve yetkileri bulunmaktadır. Vesayetin yürütülmesi esnasında vesayet dairelerine tanınan yetkiler ile üzerlerine düşen görevler gibi, vasinin görevine başlaması ve görevinin sona ermesinde dairelerin görev ve yetkilerinin tümü, vesayet altındaki kişinin menfaatlerinin korunmasına yöneliktir. Vesayet dairelerinin görev ve yetkileri de bu çerçevede, yani vesayet altındaki kişinin menfaatlerinin korunması bağlamında değerlendirilmeli, onlar da vasinin görev ve yetkilerine müdahale etmeden, kendilerine tanınan görev ve yetkileri kullanırken bu amaç çerçevesinde hareket etmelidirler.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet ERDEM tarafından kaleme alınan “Vasinin Göreve Başlaması ve Görevinin Sona Ermesi Aşamasında Vesayet Dairelerinin Görev ve Yetkileri” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir