Miras Hukuku Özelinde Haksız Etkileme Kavramı ve Buna Bağlanabilecek Sonuçlar

Haksız etkileme, bir kimsenin başkası üzerindeki nüfuzunu kullanarak o kişiyi etkilemesi ve böylece etki altında kalan kişinin özgür iradesi olmaksızın hukuki işlem yapmasına yol açmasıdır. Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde genel itibariyle kabul edilen bir irade sakatlığı türü olan haksız etkilemenin yaptırımı iptal edilebilirliktir. Haksız etkileme öğretisine özel olarak miras hukukunda da sıklıkla başvurulmaktadır.

Zira özellikle ileri yaşlardaki bireylerin belli bir manevi yakınlık kurdukları kişilerin etkisinde kalarak gerçekten arzu etmedikleri ölüme bağlı tasarruflarda bulunmaları mümkündür. Benzer olaylarla Türkiye’de de karşılaşılmaktadır, ancak haksız etkileme öğretisi kavramsal olarak Türk hukukuna yabancıdır. Bu çalışmada öncelikle Anglo Amerikan hukuk sistemlerinde ölüme bağlı tasarruflar çerçevesinde haksız etkileme kavramı incelenmekte, daha sonra haksız etkilemeye vücut veren olaylar Türk Miras Hukuku bakımından ele alınmaktadır.

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Başak BAŞOĞLU tarafından kaleme alınan Miras Hukuku Özelinde Haksız Etkileme Kavramı ve BunaBağlanabilecek Sonuçlar başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir