Perakendecilik Hizmeti Sınıfı (35.05. Sınıf) ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi

Perakendecilik sınıfı markası ile ürün sınıfı markası arasındaki ilişki birçok tartışmaya yol açmıştır. Nice sınıflandırılmasında, markanın kullanım amacına göre mal ve hizmetler listelenmiştir. Mallar (ürünler) üzerinde konulacak markalara ticaret markası, hizmetlerle ilgili olarak kullanılan markalara da hizmet markası denilmektedir. Perakendecilik hizmeti, Nis sınıflandırmasının hizmetler arasında yer alan 35.05 sınıfında tasnif edilmiştir.

Giacomelli kararına kadar perakendecilik hizmetlerinin bağımsız bir hizmet olmadığı ve ürün markası sahiplerinin ürünün satışının yardımcı unsuru olduğu, bundan dolayı perakendecilik markalarının tescil edilemeyeceği ileri sürülmekteydi. Ancak, ABAD tarafından verilen Giacomelli kararından sonra, perakendecilik hizmetlerinin ürün satışı olmadığı ve ürün markasından ayrı olarak tescil edilebileceği kabul edilmiştir. Türk doktrinine baktığımızda, halen perakendecilik hizmetinin, ürün markasına tanınan ürün satışından farklı olmadığı ve dolayısıyla ürün markası alan kişinin markasını ayrıca perakendecilik hizmetleri sınıfında tescil ettirmesine gerek olmadığı görüşü ağırlıktadır. Ancak, Yargıtay kararlarına baktığımızda, ABAD kararları ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin uygulamalarının takip edildiği görülmektedir. Fikrimizce de, perakendecilik hizmeti, ürün satışından bağımsız bir alan olup, her birisinin koruma alanı farklı olduğu için, ürün markası alan kişinin, bu marka ile mağaza açmak istemesi durumunda, bu markayı ayrıca perakendecilik hizmetleri için de tescil ettirmesi gerekir. Aksi takdirde, mağazacılık alanında faaliyet göstermek isteyen bir kişinin marka tesciline, süresi içinde itiraz etmeyen önceki tarihli ürün markası sahibi, kendi ürün markasını mağaza ismi olarak kullanamaz. Ürün ile ürünün satıldığı perakendecilik hizmeti arasında benzerliğin bulunduğu kabul edilmektedir. Bundan dolayı, ürün markasının sahibi, benzer olan diğer mal ve hizmetler açısından haiz olduğu hakları, perakendecilik hizmetine karşı da haizdir. Ancak bunun ötesinde, sadece ürün markası sahibi olması, doğrudan doğruya perakendecilik sınıfında hak sahibi olduğu anlamına gelmez.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU tarafından kaleme alınan Perakendecilik Hizmeti Sınıfı (35.05. Sınıf) ile ÜrünSınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir