Cep telefonuna birçok kez Seni Seviyorum mesajı göndermek Cinsel Taciz Suçudur.

Şikâyetçi kadının cep telefonuna birden fazla kez “Seni Seviyorum” mesajı gönderen sanığın yargılandığı davada yerel mahkeme sanığın “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunu işlediğine” karar verdi. Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay ise söz konusu fiilin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğuna karar verdi.

İşte Yargıtay’ın emsal nitelikli o kararı:

Yargıtay 14. CD. 21.01.2015 tarihli E. 2014/11220, K. 2015/436 sayılı kararı.

T.C.

Yargıtay

14. Ceza Dairesi

Esas No:2014/11220

Karar No:2015/436

K. Tarihi:21.1.2015

“Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluş ve dosya kapsamına göre, sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında katılana ait telefona 14.10.2008 ilâ 16.10.2008 tarihleri arasında birden fazla kez “Seni seviyorum” yazılı mesajlar göndermesi karşısında, eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 105/1, 43/1. maddelerinde düzenlenen zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir