Fransız Hukuku’ndaki Reform Çalışmaları Işığında Temyiz İncelemesinin Kapsamı

Yargıtay içtihat birliğini sağlama görevini üstlenmekte ve hukukilik denetimi yapmaktadır. Kanunların her yerde ve herkes için yeknesak bir şekilde uygulanabilmesi için temyiz incelemesinin kapsamında hâkimin takdir yetkisinin denetlenebilmesi önem taşımakta; bu hususta Fransız Hukuku’ndaki reform çalışmaları da yol gösterici olmaktadır. Bu çerçevede, çalışmamızda hâkimin takdir yetkisinin hangi hallerde temyiz incelemesine konu olabileceği ve buna bağlı olarak hangi hallerde kararın bozulmasının söz konusu olacağı ele alınacak; ayrıca vakıa tespitlerinin temyiz denetimine tâbi olup olmayacağı da inceleme konusu yapılacaktır.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur BOLAYIR tarafından kaleme alınan “Fransız Hukuku’ndaki Reform Çalışmaları Işığında Temyiz İncelemesinin Kapsamı” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir