Disiplin Hukuku Açısından Hâkimler ve Savcılar Kanununda Takdir Yetkisinin Kullanımı

Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 62. maddesinde hâkim ve savcılara; sıfat ve görevleri gereklerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi üzerine durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca hangi disiplin cezasının verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemede hâkim ve savcılara verilebilecek disiplin cezaları uyarma, aylıktan kesme, kınama, kademe ilerlemesini durdurma, derece yükselmesini durdurma, yer değiştirme ve meslekten çıkarma olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir