Disiplin Hukuku Açısından 6413 Sayılı Kanununda Takdir Yetkisinin Kullanımı

TSK Disiplin Kanunu’nun genel gerekçesinde idareye güven ve kanunilik ilkeleri esas alınarak disiplinsizlik teşkil eden eylemlerin tek tek tanımlandığı ifade edilmiştir. Disiplin Kanunu’nun 15. ve devamındaki maddelerde, her bir disiplin cezasını gerektiren eylemler sayma yöntemi benimsenerek belirlenmiştir.

TSK Disiplin Kanunu, disiplinsizlikleri tanımlamasının yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde olduğu gibi disiplin amirine Kanunda sayılan eylemlere benzer eylemleri de disiplinsizlik olarak kabul etme ve cezalandırma yetkisi vermiştir. TSK Disiplin Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasında, disiplin amirine verilen “kıyas yetkisi” disiplinsizliklerin belirlenmesinde kullanılacaktır. Bir başka ifadeyle disiplin amiri yeni disiplin cezaları yaratamayacaktır.

Disiplin amiri öncelikle TSK Disiplin Kanunu’nda yer alan bir disiplinsizliği tespit etmekle işe başlayacaktır. Tespit ettiği ve Kanun’da sınırları yer alan disiplinsizlikle, kıyas yetkisini kullanmayı düşündüğü disipline aykırı eylemin aynı özellik ve vasıflara sahip olup olmadığını belirleyecektir. Eğer her iki eylem aynı özellik ve vasıfta ise, Kanun’da tanımlanan disiplinsizliği gerektiren cezaya bakacak ve verilecek disiplin cezasının ağırlığını değerlendirecektir.

Disiplin amiri tarafından disiplin cezası verilmesi düşünülen ve TSK Disiplin Kanunu’nda tanımlanmayan eylem, TSK Disiplin Kanunu’nda tanımlanan herhangi bir eyleme “nitelik” açısından benzeşme göstermiyorsa, ilgili eylem disiplinsizlik olarak değerlendirilip cezalandırılamayacaktır.

TSK Disiplin Kanununun “Disiplin Amirlerince Cezalandırılabilecek Disiplinsizlikler ve Disiplin Amirlerinin Takdir Hakkı” başlığını taşıyan 27. maddesi gereğince; izinsizlik ve ilave hizmet yükleme cezaları, uyarma, kınama veya hizmete kısmi süreli devam cezası gerektiren disiplinsizlik hâlleri uyarınca verilecek disiplin cezalarının türü ve miktarı; erbaş ve erin hizmet ve disiplin safahatı ile eylemin niteliği göz önüne alınarak disiplin amirleri tarafından takdir edilecektir. Disiplin amirlerinin erbaş ve erin olumlu hizmet safahatını dikkate alarak disiplin cezası vermeyebileceğine hükmedilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir