Hukuk Felsefesi : Özlü Sözler

Tarih boyunca felsefeciler ideal insan, ideal devlet, ideal sistem konusundaki düşünceleri birbirinden edebi sözlerle dile getirmişlerdir.

Hukukun anlamı ve önemini ifade eden, her hukukçunun ezberinde olması gereken o sözlerden bazılarını duymuşuzdur. Ama kim tarafından, nerede söylendiğini genellikle bilmeyiz. İşte o sözlerden bazıları:

Heredot

Heredot

“Hukuk (nomos) herşeyin kralıdır.” Heredot

“Nómos pánton basileús”

“Law is the king of all, of mortals as well as of immortals”

Kaynak:

Sally Humphreys, “Law, Custom and Culture In Herodotus”, Arethusa, Vol. 20, No. 1/2 (Spring and Fall 1987), p. 211.


Aristo

Aristo

“Kanun düzendir. İyi kanun iyi düzendir.” Aristo

“Law is order, and good law is good order.”

Kaynak:

Mary O’Brien, Sheila McIntyre, “Patriarchal Hegemony and Legal Education”, The Canadian Journal of Women and the Law, Vol, 2, 1986, p. 72.


“Hukukun ahlaki bir amacı vardır: Bu amaç, insanı iyi ve dürüst yapmak, her şeyden önce ortak çıkarlara hizmet etmektir.” Aristo

“Law has a moral purpose: it is to make man good and righteous, above all to serve the common interest.”

Kaynak:

W. von Leyden, “Aristotle and the Concept of Law”, Philosophy, Vol. 42, No. 159 (Jan., 1967), p. 12.


Seneca

Lucius Annaeus Seneca

“Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.” Seneca

“A man who makes a decision without listening to both sides is unjust, even if his ruling is a fair one.”

Kaynak:

Lucius Annaeus Seneca, Six tragedies, (Edited by: Emily Wilson) Oxford University Press, 2010, p. 78.


Cicero


Marcus Tullius Cicero

“Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.” Cicero

“Justitia fundementum est fides”

“The foundation of justice is good faith, in other words truthfully abiding by our words and agreements.”

Kaynak:

Marcus Tullius Cicero, Cicero on Obligatios, (Translated by P.G.Walsh), Oxford University Press, 2000, p. 10.


Piero Calamandrei

“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

“As long as nobody distorts it, or breaks it, law surrounds us as the air which we breathe in, surrounds us invisibly and intangibly. Law is something not felt like our health whose value is realized when we lose it.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir