Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Şiddet

Sahipsiz bir hayvana şiddet uygulanmasının cezası nedir? Böyle bir olaya tanıklık yapanlar ne yapmalıdır?

Ne yazık ki Türk Ceza Kanununda sahipsiz hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin bir suç tanımlanmamıştır. Dolayısıyla bu yöndeki fiiller ceza kanunu kapsamında cezalandırılamaz.

Sahipsiz hayvanlara şiddet uygulayan kişilere uygulanacak yaptırım, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda ve bu kanun gereği çıkartılmış olan Yönetmelik’te düzenlenmiş, idari para cezası olarak belirlenmiştir.

Para cezasını kesecek makam ise tarım orman müdürlükleridir. İstanbul’da bu konuda yetki devri yapıldığı için ilgili makam Belediye Veteriner İşleri Müdürlükleri’dir. 5199 nolu yasa ve ilgili yönetmeliği hükümleri bu makamlar tarafından uygulanır.

Dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmak bir işe yaramaz. Aksine zaman kaybettirir.

5199 sayılı Kanun gereği uygulanacak ceza, idari para cezasıdır. Bu ceza, kişinin sabıkasına işlenmez, devlete gelir olarak kaydedilir.

Vurgulamak gerekir ki, Tarım Orman  Müdürlükleri tarafından cezanın kesilebilmesi için fiilin işlendiğinin kanıtlanması gerekir. Örneğin kamera kayıtları, fotoğraflar, tanıkların ifadeleri, hayvan öldürülmüşse otopsi raporu, basına intikal etmişse haberlerin küpurları gibi delillere ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla sadece dilekçe yazmak yeterli olmayıp olayın ispatlanması da gerekir.

Eğer hayvanın bir sahibi varsa, hayvan sahiplenilmişse bu durumda fiilin niteliği değişir. Fail hakkında mala zarar vermek suçundan işlem yapılır. Tük Ceza Kanunu’nun 151. maddesi kapsamında ceza verilir.

Dolayısıyla hayvanı sahiplenen kişi bu durumu aşı kayıtları gibi belgelerle ispatlayabilir ve savcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

Sahipsiz Hayvan Ne Demektir?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan tanıma göre sahipsiz hayvan; barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanlardır.

View this post on Instagram

Şiddet uygulanan hayvan sokak hayvanı ise (sahipsiz ise) ne yapmalıyım? Başvurulacak makam bölgenizdeki tarım orman müdürlüğüdür. İstanbul'da ise yetki devri yapıldığı için belediye veteriner işleri müdürlükleri doğrudan tek yetkilidir. 5199 nolu yasa ve ilgili yönetmeliği doğrudan bu yasanın ilgili maddesi gereğince onlar tarafından uygulanacaktır. Dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmanız bir işe yaramaz. Zaman kaybettirir. 5199 ile uygulanacak ceza; idari para cezasıdır. Yani kişinin sabıkasına işlenmez devlete gelir olarak kaydedilecek bir paradır bu. Tarım Orman müdürlüklerine ya da bakanlıklara dilekçe vermek yeterli değildir. Muhakkak dilekçenin eki olan delilleri de dilekçenize ekleyin (fotoğraf, otopsi raporu, gazete kupürü, tanık ve aklınıza gelebilecek her türlü delil). Hayvanın geçmişine yönelik incelemede sahipli bir hayvan olduğunu gösterecek aşı karnesi gibi deliller bulunursa bu durumda fiilin niteliği değişir. Türk Ceza Kanunu’nun 151/2. maddesi belirtilen, “mala zarar verme” suçu söz konusu olur. Böyle bir durumda ilgili makam il tarım müdürlüğüne değil, savcılıktır. Hayvanın sahibi tarafından savcılığa şikayette bulunulmalıdır. TCK m. 151: (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. #hukuk #hukuköğrencisi #hukukfakültesi #avukat #avukatlar #ankarahukuk #marmarahukuk #istanbulhukuk # #ilginçvideolar #olayyeri #hayvansevgisi #hayvanlar #köpek #hayvanhakları #hayvanhaklari #hayvanlarıkoruyalım

A post shared by Özel Hukuk Fakültesi (@ozelhukukfakultesi) on

“Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.”
– BM Hayvan Hakları Bildirgesi (1978)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir