Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesinde dü zenlenmiştir. Suçla korunan hukuksal değer mülkiyet hakkı ve zilyetliktir. Suçun mağduru ise malik veya zilyettir. Suçun faili malın zilyetliği kendisine devredilmiş kimsedir.

Bu nedenle bir özgü suç söz konusudur. Suçun konusunu zilyetliği devredilmiş mallar teşkil eder. Bu malların taşınır veya taşınmaz olması mümkündür. Görevi kötüye kullanma suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Suçun oluşumu için, failin zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunması veya bu devir olgusunu inkâr etmesi gerekir. Suç şikâyete tabidir. Fail şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca hükmün ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir