AİHM ve AYM Kararlarında Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZKAN DUVAN tarafından kaleme alınan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı, herkesin temel insan haklarını kullanabilmesi gerektiği düşüncesine dayanır. İnsan hakları hukukunun en eski ilkelerinden biri olan eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birçok kararında dikkate alınmıştır. Bu makalede AİHM’nin ayrımcılık yasağına ilişkin yargısal ilkeleri ve sonuçları incelenmiştir.

Makalenin Sistematiği:

Özet

Abstract

Giriş

1. Uluslararası Hukukta Ayrımcılık Yasağı Kavramı

2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Ayrımcılık Yasağı Anlayışı

2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. Maddesinde Ayrımcılık

2.1.1. Ulusal Azınlığa Mensup Olma Temelinde Ayrımcılık

2.1.2. Din ya da Mezhep Temelinde Ayrımcılık

2.1.3. Irk ve Etnik Köken Temelinde Ayrımcılık

2.1.4. Milliyet ya da Vatandaşlık Temelinde Ayrımcılık

2.1.5. Cinsiyet ve Cinsel Yönelim Temelinde Ayrımcılık

2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 12. Protokole göre Ayrımcılık

2.2.1. 14. Madde ile 12. Protokolün Karşılaştırılması

2.2.2. 12. Protokolden Sonraki Donemde İçtihat Hukuku

3. Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik Hakkı ve Ayrımcılık Yasağı

3.1. Anayasa Mahkemesi’nin Somut ve Soyut Norm Denetimi İçtihadında Ayrımcılık Yasağı

3.2. Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru İçtihadında Ayrımcılık Yasağı

Sonuç

Kaynakça

Kitap ve Makaleler

Uluslararası Belgeler

Mahkeme Kararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir