Uluslararası Hukukun Kaynağı & Temel Norm ve Tanıma Kuralı

Bu makalenin amacı, uluslararası hukukun kaynağı olarak sırasıyla Kelsen ve Hart tarafından öne sürülen temel norm ve tanıma kuralı kavramlarını değerlendirmektir. Bu değerlendirmenin neticesinde hangi kavramın ve bu kavramlara ilişkin hangi düşünürün teorisinin uluslararası hukukun niteliği ile daha çok bağdaştığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Kelsen’in temel norm ve Hart’ın tanıma kuralı kuramları ana hatlarıyla incelenecek ve bu kavramlara yöneltilebilecek olan eleştiriler ele alınacaktır. Ancak, buradaki amaç, bütün olarak temel norm ve tanıma kuralı kavramlarına yöneltilen eleştirilerin bir dökümünü sunmak değil, söz konusu eleştirilerin bu kavramların uluslararası hukukun kaynağı olma niteliğini de etkileyeceğinin düşünülmesidir.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevlisi Arş. Gör. Yahya Berkol GÜLGEÇ tarafından kaleme alınan “Uluslararası Hukukun Teorik Kaynağı Olarak Temel Norm ve Tanıma Kuralının Değerlendirilmesi” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2017/2 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir