Uluslararası Hukukta İnsanlığın Ortak Kaygısı Kavramı

İnsanlığın ortak kaygısı, uluslararası çevre hukukuna son yıllarda dahil olmuş bir kavramdır. Kavram, küresel çevre tehditlerine dikkat çeker ve bu tür tehditlerin ancak insanlığın ortak hareketi ile bertaraf edilebileceğini öngörür. Kavrama benzer yaklaşımları uluslararası hukukta görmek mümkündür, özellikle insanlığın ortak menfaati ve insanlığın ortak mirası kavramları, insanlığın ortak kaygısı kavramı ile benzerlikler gösteren kavramlardır. İnsanlığın ortak kaygısının yer aldığı temel uluslararası sözleşmeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’dir. Bu sözleşmelerde insanlığın ortak kaygısı kavramı sözleşmelerin temel zemininde yer alır. Kavram, uluslararası hukukta yenilikçi gelişmeleri bünyesinde barındırır. Özellikle, çevre sorunlarında küresel sorumluluğu kabul etmesi ve devlet dışı bireyleri meseleye dâhil ederek tüm paydaşları işbirliğine davet etmesi mühim gelişmelerdir. Ancak, günümüzde insanlığın ortak kaygısı kavramının bir uluslararası teamül kuralına dönüştüğünü söylemek güçtür.

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Kerem KAYHAN tarafından kaleme alınan Uluslararası Hukukta İnsanlığın Ortak Kaygısı Kavramı başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir