Yapay Adalar Üzerine Hayaller: Açık Denizlerde Yeni Devlet Projeleri

İnsanlık tarihinde tekrar tekrar kanıtlandığı üzere, umutsuz zamanlar umutsuz çabaları beraberinde getirir; bu minvalde, 1960’lar ve 1970’lerde bireyler veya şirketler gibi özel hukuk kişileri her zeminde çeşitli kaçış plânları aramışlardır. Yeniden başlamaya ihtiyaç duyan bu yatırımcılar, kendi devletleri tarafından empoze edilen dayanılmaz vergiler, malî yükümlülükler ve boğucu bürokratik mekanizmalardan kendilerini kurtarmak amacıyla fevkalade projeleri hayata geçirmeye çabalamışlardır. Bunlar arasında en sıra dışı olanı açık denizlerde yapay adalar kurmak suretiyle kendi devletlerini yaratmak ve hayatlarını daha liberal bir devlette idame ettirmek olmuştur. 1960’ların sonu, 1970’lerin başında özellikle sanayileşmiş devletlerin zengin vatandaşları arasında bu olağandışı düşünceler hayli revaçta olmuştur. Böylelikle, bu alanda önemli bir kısmı sadece kâğıt üzerinde kalan birçok proje oluşturulmuştur ki, bunları gerçekleştirebilmek açısından hiçbir şans yoktu. Bu projelerin daha hayata geçmeden ölü doğmasının temel nedeni ilgili devletlerin ve onların müdahaleleridir. Sonuç olarak, bu kısa çalışmada bu projeler ve özellikle de onların gerçekleşmemesini sağlayan yargı kararları ele alınacaktır.

Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Anıl Çamyamaç tarafından kaleme alınan “Yapay Adalar Üzerine Hayaller: Açık Denizlerde Yeni Devlet Projeleri” başlıklı makale Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2018/1 sayısında yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir