Güncel Hukuk Dergisi Kapandı

Doğan Medya bünyesinde Ocak 2004 tarihinde aylık olarak yayımlanmaya başlayan Güncel Hukuk Dergisi 175. sayısı ile yayın hayatını tamamladı. Prof.Dr. Köksal Bayraktar’ın yayın yönetmenliğini yaptığı dergi bir süre önce yayın periyodunu değiştirmiş ve iki ayda bir yayımlanmaya başlamıştı. Derginin 2019 Ocak sayısı “15 Yıl Sonra, Veda Zamanı” başlığı ile yayımlandı. “Perde Kapanırken” adlı yazısında Prof.Dr. Köksal Bayraktar şu sözleri kullandı:

“Biz Güncel Hukuk dergisini yayımlamaya başladığımız Ocak 2004 tarihinde derginin bu özellik ve niteliği taşıyacağını düşünerek yola çıkmıştık. Doğaldır ki, bu biçimsel hareket noktasından ileri gidildi ve derginin genel siyaseti ilk günlerden itibaren devam ettirildi. Bu çerçevede, yayımlanacak dergi, güncel hukuki gelişmeleri yansıtacak, önemli Yargıtay kararlarını içine alacak çeşitli üniversitelerdeki bilim insanlarının görüşlerine yer verecek, yurtdışındaki gelişmeleri ortaya koyacak, tarafsız, objektif ama çağdaş, laik, bilimden yana, insan sevgisiyle dolu bir dergi olacaktı. Aradan geçen 15 yılda, çok şeyler yaptık. Türkiyemiz’deki pek çok ünlü bilim insanının, hukukçunun, yargıç, savcı ve avukatın görüşleri yayımlandığı gibi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Yargıtayımız’ın içtihatları, önemli yasal değişiklikler sosyal ve hukuki pek çok gelişme toplumumuza hep objektif, tarafsız ve bilimsel açıdan yansıtılmaya çalışıldı… Biz Güncel Hukuk dergisini yayımlamaya başladığımız Ocak 2004 tarihinde derginin bu özellik ve niteliği taşıyacağını düşünerek yola çıkmıştık. Doğaldır ki, bu biçimsel hareket noktasından ileri gidildi ve derginin genel siyaseti ilk günlerden itibaren devam ettirildi. Bu çerçevede, yayımlanacak dergi, güncel hukuki gelişmeleri yansıtacak, önemli Yargıtay kararlarını içine alacak çeşitli üniversitelerdeki bilim insanlarının görüşlerine yer verecek, yurtdışındaki gelişmeleri ortaya koyacak, tarafsız, objektif ama çağdaş, laik, bilimden yana, insan sevgisiyle dolu bir dergi olacaktı. Aradan geçen 15 yılda, çok şeyler yaptık. Türkiyemiz’deki pek çok ünlü bilim insanının, hukukçunun, yargıç, savcı ve avukatın görüşleri yayımlandığı gibi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Yargıtayımız’ın içtihatları, önemli yasal değişiklikler sosyal ve hukuki pek çok gelişme toplumumuza hep objektif, tarafsız ve bilimsel açıdan yansıtılmaya çalışıldı. Bu uzun yolculuk, hukukun üstünlüğüne, bilime, toplumun gelişmesine inanan bir avuç insanla gerçekleştirildi… Artık Güncel Hukuk perdesi kapanıyor, dergi yayın hayatından ayrılıyor… Bugün, tıpkı oyununu oynayıp bitirmiş oyuncuların perde önünde seyircileri selamladıkları gibi biz de, hukuk piramidi içindeki kural, yasa, karar, içtihat, doktrin adındaki uzun koridorlardan geçip perde önüne çıkan oyuncular gibiyiz… Bizleri seyreden tüm hukuk dünyasını sevgi, saygı ve teşekkürlerimizle selamlıyoruz.”

Güncel Hukuk Dergisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir