Hukuk Etkinlikleri (Haziran)

2019 yılı Haziran ayı içinde gerçekleştirilecek hukuk etkinliklerinin listesidir. Üniversiteler, barolar ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen konferans, seminer, sempozyum, söyleşi vb. etkinlikleri duyurmayı amaçlayan bu sayfada yer almasını istediğiniz etkinliklerisayfanın altında bulunan formu doldurarak veya iletişim sayfasından bize iletebilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir:
2019 Mart Etkinlikleri – 2019 Nisan Etkinlikleri – 2019 Mayıs Etkinlikleri – 2019 Haziran Etkinlikleri

“Prof. Dr. İbrahim Dülger’in Anısına”

14. Türk Ceza Hukuku Günleri

Konu: Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar 

Düzenleyen:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı

Tarih ve Saat:
14-15 Haziran 2019

Konu ve Konuşmacılar:

Açılış Paneli: Türk Ceza Hukuku Reformu 14. Yıl Değerlendirmesi
Prof.Dr.Adem Sözüer
Prof.Dr. Bahri Öztürk
Prof. Dr. Cumhur Şahin
Prof.Dr. Ahmet Gökcen
Prof.Dr. İzzet Özgenç

I. Oturum: Psikiyatri ve Cinsel Suçlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bengi Semerci

Prof. Dr. Ayşen Coşkun
Cinsel İstismar Nedeniyle Adli Sisteme Giren Mağdur ve Fail Çocuklar İçin Sorun Alanlarının Adli Psikiyatrik Yönden Ele Alınması

Prof. Dr. Tolga Dağlı
Adalet Sistemimizde Mağdur Odaklı Uygulama: Adli Görüşme Odaları

Doç. Dr. Fatih Öncü
Bir Psikiyatrist Olarak Cinsel Suçlulara ve Mağdurlara Yaklaşım

II. Oturum: Cinsel Taciz Suçu, Rıza ve Mağdur Hakları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

Dr. Ögr. Üyesi Serdar Talas/ Arş. Gör. Sertaç Işıka
Cinsel Taciz Suçu

Prof. Dr. Berrin Akbulut
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Rıza

Dr. Öğr. Üyesi Zafer İçer
Cinsel Suç Mağdurlarının Hakları ve Koruyucu Düzenlemeler

III. Oturum: Cinsel Suçlarda Adli Tıbbi Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahri Öztürk

Araş. Gör. Arda Akay/YL Öğrencisi Yazgülü Taşdemir/Dr. Naz Yorulmaz/Uzm. Dr. Gülben Albayrak/Dr. Ögr. Tunç Demircan/Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz
Cinsel Saldırı İddialarının Adli Tıbbi Olarak Değerlendirilmesi: 3 Olgu
Sunumu

Prof. Dr. Nevzat Alkan
Cinsel Saldırının Önlenmesinde Adli- Tıbbi Yönden Alternatif Yaklaşımlar

YL. S. Yazgülü Taştemir/Uz. Dr, Zehra Koyuncu/ Büşra Arslan/ Araş. Gör. Arda Akay/ Araş. Gör. Dr. Rahime Erbaş/Uz. Öğrencisi Işılay Balcı/ Av. Meltem Aksoy/ Uzm. Dr. N. Gülben Albayrak/ Prof. Dr. Burak Doğangün/ Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz
Cinsel İstismar İddialarında Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğunun Retrospektif Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Emel Hülya Yükseloğlu
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Biyolojik Deliller ve Kimliklendirme

2. Gün – IV. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarla İlgili Bazı Sorunlar ve Bu Suçlarda Kadının Failliği

Doç. Dr. Hakan Karakehya
Türk Ceza Kanunu ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Rızaya Dayalı Akran Cinselliği

Dr. Ögr. Üyesi. Ozan Ercan Taşkın
Viktimolojik Açıdan Cinsel Saldırı Suçlarında Mağdur Kadın

V. Oturum:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamide Zafer

Doç. Dr. Volkan Dülger
İnternet Aracılığıyla İşlenen Cinsel Suçlar

Arş. Gör. Eylem Baş
Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararları Çerçevesinde Çocukların Cinsel
İstismarı Suçu

Arş. Gör. Dr. Zeynep Karaer Güçlü
Yeniden Anayasa’ya Aykırılık İddiası: TCK mad. 104/1 Hükmünün Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

VI. Oturum:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Özgenç

Dr. Ögr. Üyesi. Murat Önok
Cinsel Saldırı Suçunda Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçmeye İlişkin Bazı Uygulama Sorunları –Yargıtay İçtihadı Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda İçtima Sorunu

Av. Merve Çetiner/ Prof. Dr. Faruk Turhan
Cinsel Saldırı veya Cinsel İstismar Suçu Sonucu Oluşan Gebeliklerin Sonlandırılmasında Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar- Özellikle Gebeliğin Suç Sonucu Oluştuğunun Tespiti ve Gebeliğin Sonlandırılmasına Rıza Gösterilmesi

VII. Oturum:
Oturum Başkanı: Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu

Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
Cinsel Suç Faillerine Uygulanacak Yaptırımlarda Yeni Eğilimler: Almanya, İsviçre ve Avusturya Örneği

Dr. Ögr. Üyesi. Asuman Aytekin İnceoğlu
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Kastrasyon

Arş. Gör. Yaprak Öntan
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Mahkûm Olanların İnfaz Rejimleri

VIII. Oturum:
Oturum Başkanı: Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim

Dr. Ögr. Üyesi Kerim Çakır
Cinsel Suçlarda Müşteki Beyanının Delil Değeri

Arş. Gör. Dr. Zahit Yılmaz
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyet Hakkı

Arş. Gör. Dr. Rahime Erbaş/C. Savcısı Adayı Hazel Büşra Ateş/ Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki İddialarında İhbar Yükümlülüğü

Yuvarlak Masa Toplantısı:
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(3. Gün) IX. Oturum:

Oturum Başkanı: Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç

Doç. Dr. Olgun Değirmenci
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kararları Işığında Soykırım Aracı Olarak Kadına Karşı Cinsel Şiddet

Dr. Ögr. Üyesi. Fahri Gökçen Taner
Cinsel Özgürlüğü İhlal Etmeye Elverişli Davranış Ölçütü Işığında Cinsel Davranış Kavramı

Dr. Ögr. Üyesi. Reşit Karaaslan
Cyber-Grooming ve Cinsel İstismar Suçunda Bedensel Temas Koşuluna Eleştirel Bir Bakış

X. Oturum:
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Gökcen

Arş. Gör. Kazım Furkan Ağkuş
Ergin Yakın Akrabalar Arası Rızaya Dayalı Cinsel İlişkinin Cezalandırılmamasının Nedeni

Arş. Gör. Alparslan Dereli
Kriminolojik ve Viktimolojik Açıdan Ensest İlişki

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Cankurt
Yakın Partnerin Cinsel Şiddetinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre Tülay
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçun Eşe Karşı İşlenmesi

XI. Oturum:
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Cumhur Şahin

AYM Raportörü Hüseyin Turan
Cinsel Saldırı Suçunun Basit Halinin 765 Sayılı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunları Bakımından Karşılaştırılması

Arş. Gör. Neslihan Can
Genital Muayene Suçu

İ.Ü Kriminoloji YL Öğrencisi YL İrem Ünal
Polis merkezlerine başvuran cinsel saldırı mağdurları hakkında polisin tutum ve davranışları

İ.Ü Kriminoloji YL Öğrencisi Yağmur Altay
Cinsel suçları önlemede alternatif bir yaklaşım: durumsal suç önleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir