Gazi Hukuk Fakültesi Yeniden Kurulacak Mı?

Bundan tam bir yıl önce 18 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine (AHBV) devredilen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yerine yeni bir Hukuk Fakültesi açılması talebi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’e bildirildi.

Gazi Hukuk Fakültesi’ne Ne Oldu?

Türkiye’nin köklü hukuk fakültelerinden biri olan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 03.07.1992 tarihli, 3837 sayılı Kanun uyarınca 1992 yılında kurulmuş, 1994 yılında 45 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Çok sayıda akademisyen, hâkim, savcı, avukat, kaymakam ve üst düzey bürokratı yetiştiren kurum akademik olarak önemli başarılara imza atmış, üniversite tercihlerinde en yüksek puanlı öğrenci alan fakültelerden biri haline gelmişti.

18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 183 numaralı Ek Maddesi gereğince, Gazi Üniversitesinin bazı fakülteleri aynı madde ile kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
EK MADDE 183- Ankara’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
a) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,
b) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,
ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,
oluşur.

Bu değişiklikler Gazi Hukuk Fakültesi öğrencilerinde, mezunlarında ve öğretim üyelerinde hayal kırıklığına ve üzüntüye sebep olmuştur. Nitekim Gazi Hukuk Fakültesi’nin bazı öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine geçmiştir. Yıllarca Gazi Hukuk markası altında eğitim alan öğrenciler de bu durumdan muztarip olmuştur.

Akademik yazıma önemli bir katkı sağlayan Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi de adını değiştirmiş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yayımlanmaya başlamıştır.

TODAIE de AHBV Üniversitesine Devredilmişti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sadece Gazi Üniversitene ait fakülteleri değil, çeşitli kurumların personel, kadro ve envanterini de devralmıştır. Bu kurumlardan biri de “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü” (TODAİE)’dir. 1958 yılında 7163 sayılı Kanunla kurulan TODAİE kamu yönetimi alanında eğitimler vermekteydi. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde de eğitimler veren TODAİE, 9 Temmuz 2018 tarihli 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak YÖK’e devredilmiştir. Bunun üzerine YÖK, bu tarihten tarihinden itibaren TODAIE’de eğitim alan öğrencilerin Ankara Hacı Bayram Üniversitesinde eğitimine devam etmesine karar vermiştir. Enstitüde görev yapan öğretim üyeleri ve elemanlarının ise farklı yükseköğretim kurumlarına geçmiştir. YÖK Genel Kurulunun 12.7.2018/455 sayılı kararıyla TODAİE’nin tüm araç gerer, taşınır, taşınmaz, yayın, yayın hakları, kurumsal belge ve arşivleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredilmiştir. Bu yayınlardan bazıları; Amme İdaresi Dergisi, Turkish Yearbook of Human Rights, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir