YÖK Tez Arşivinde Bulunan Hukuk Tezlerinin Sayısı

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan yerleştirmelere göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 79 adet hukuk fakültesinde eğitim verilmektedir. Bunlardan 35’i devlet üniversitesi, 34’ü vakıf üniversitesi, 10’u ise KKTC’de bulunan özel üniversitelerdir. Devletin üniversitelerinin 6’sında İkinci Öğretim programları da bulunmaktadır.

Üniversitelerin büyük kısmında lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir. Dolayısıyla her yıl hukuk alanında yüzlerce akademik tez çalışması sunulmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezinin istatistiki verilerine göre 1959 yılından 2018 yılı sonuna kadar 11.657 adet hukuk tezi kabul edilmiştir. Bunlardan 9.273’ü yüksek lisans, 2.293’ü doktora tezidir.

  Konu Yüksek Lisans Doktora Sanatta Yeterlik Toplam
  Hukuk 9.273 2.293 1 11.567

Diğer bilim dallarına ilişkin tez bilgileri ise aşağıda belirtilmiştir.

Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta
Uzmanlık
Sanatta
Yeterlik
Diş Hek.liği
Uzmanlık
Tıpta Yan
Dal Uzman.
Toplam
1959 0 1 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 2 0 0 0 0 2
1964 1 5 0 0 0 0 6
1965 1 4 0 0 0 0 5
1966 0 8 0 0 0 0 8
1967 0 8 2 0 0 0 10
1968 5 14 8 0 0 0 27
1969 0 23 8 0 0 0 31
1970 5 25 27 0 0 0 57
1971 31 36 36 0 0 0 103
1972 28 51 35 0 0 0 114
1973 47 65 38 0 0 0 150
1974 85 77 63 0 0 0 225
1975 63 73 102 0 0 0 238
1976 58 69 162 0 0 0 289
1977 82 77 148 0 0 0 307
1978 56 112 188 0 0 0 356
1979 110 73 227 0 0 1 411
1980 104 107 232 0 0 0 443
1981 116 110 286 0 0 0 512
1982 120 132 232 0 0 0 484
1983 167 216 312 0 1 0 696
1984 416 239 347 0 0 0 1.002
1985 860 335 383 0 0 0 1.578
1986 1.172 290 455 0 0 0 1.917
1987 1.835 354 422 0 0 0 2.611
1988 2.632 549 489 7 0 0 3.677
1989 2.719 708 731 12 0 0 4.170
1990 3.124 875 844 8 0 0 4.851
1991 3.492 1.003 933 13 0 1 5.442
1992 4.044 1.105 854 18 0 0 6.021
1993 4.395 1.230 745 26 0 0 6.396
1994 4.994 1.416 993 34 0 1 7.438
1995 5.973 1.680 1.194 42 0 1 8.890
1996 7.635 1.735 1.493 74 0 1 10.938
1997 7.204 1.864 1.389 16 0 2 10.475
1998 7.715 2.156 1.457 63 0 2 11.393
1999 7.455 2.289 1.343 37 0 0 11.124
2000 6.487 1.936 1.195 29 0 5 9.652
2001 8.950 1.927 1.373 24 0 43 12.317
2002 10.232 2.553 1.504 47 1 30 14.367
2003 10.430 2.740 1.606 46 1 45 14.868
2004 11.759 2.656 1.976 35 0 13 16.439
2005 12.731 2.683 1.991 42 1 18 17.466
2006 16.004 2.665 1.596 46 0 22 20.333
2007 14.682 3.573 1.549 46 0 14 19.864
2008 13.915 3.670 2.136 68 0 11 19.800
2009 14.787 4.158 2.575 66 0 31 21.617
2010 19.762 4.656 3.078 70 0 73 27.639
2011 16.797 4.791 3.168 86 0 40 24.882
2012 15.457 4.819 2.648 88 0 72 23.084
2013 17.127 5.015 2.658 74 0 162 25.036
2014 19.684 5.400 2.698 99 0 107 27.988
2015 21.307 5.755 2.597 95 79 9 29.842
2016 21.287 6.139 2.823 102 177 5 30.533
2017 24.346 6.476 3.623 111 318 12 34.886
2018 17.570 4.022 2.201 65 185 2 24.045
Toplam 360.059 94.751 59.173 1.589 763 723 517.058

Not: 2018 yılında sunulup onaylanan tezlerden bazıları henüz YÖK’e teslim edilmediğinden 2018 yılı rakamları düşük gözükmektedir. 2018 yılı bilgileri tekrar güncellenecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir