Algoritma ve Rekabet Hukuku: 4. Madde İhlallerinin Dijital Görünümleri

İçerisinde bulunduğumuz bilişim çağı, tüketicilerin tüketim davranışlarını hızla değiştirmektedir. Tüketiciler, geçmişte yalnızca uçak bileti ya da otel rezervasyonu için kullandıkları

Devam

Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar

Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin AB ekseninde ortak kurallar oluşturma çabası 1970 yıllardan beri devam etmektedir. Sınıraşan topluluklara uygulanacak ortak hükümlerin

Devam

Perakendecilik Hizmeti Sınıfı ile Ürün Sınıfı Arasındaki İlişkilerin Marka Hukukundaki Etkisi

Perakendecilik sınıfı markası ile ürün sınıfı markası arasındaki ilişki birçok tartışmaya yol açmıştır. Nice sınıflandırılmasında, markanın kullanım amacına göre mal

Devam