Fransız Hukuku’ndaki Reform Çalışmaları Işığında Temyiz İncelemesinin Kapsamı

Yargıtay içtihat birliğini sağlama görevini üstlenmekte ve hukukilik denetimi yapmaktadır. Kanunların her yerde ve herkes için yeknesak bir şekilde uygulanabilmesi

Devam