İşyerindeki Kediyi Sokağa Atıp Ölümüne Sebep Olan Çalışanın Sözleşmesi Tazminatsız Olarak Feshedilebilir mi?

Çalıştığı işyerinde işveren tarafından beslenip büyütülen, bir anlamda işyerini maskotu olan, kimseye zararı bulunmayan kediyi kendine vazife olmamasına rağmen pis

Devam

İşyerindeki Çikolata Kutusunu İzinsiz Alan Çalışanın İş Akdi Tazminatsız Feshedilebilir

Bursa Belediyesinin temizlik işlerini yapan taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan 59 yaşından Emine A., işyerinde bulduğu çikolata kutusunu “evde

Devam

Danıştay Kararıyla Anayasal Toplu Sözleşme Hakkının İlgası

Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler, iç hukukun bir parçası olup, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşmelerdeki

Devam

Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Rücu Davalarında Müteselsil Borçluluk

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sigortalı veya hak sahiplerine bağladığı gelir ve yaptığı ödemeleri sorumlulara rücu

Devam

Yabancıların Türkiye’de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu

Uluslararası İşgücü Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girdi. Bu yeni kanun, Türk hukukunda yabancıların çalışma izni türü konusunu, son yıllarda giderek

Devam