Avukatlık Ücreti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin 5. fıkrasının birinci cümlesinin (Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir)

Devam