Hukuk Bibliyografyası

Türkiye’de 2019 yılı itibariyle YKS sonuçlarına göre yerleşilebilen 202 üniversiteden 81‘inde hukuk fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 36’sı devlet üniversitesi, 35‘i vakıf

Devam

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davaları: İstatistiksel Bir Analiz

Elbirliği (iştirak) mülkiyeti halindeki taşınmazlar, malikleri tarafından açılan izale-i şüyu davaları sonucu açık artırma yoluyla satışa sunulmaktadır. Uygulamada dava sürecinde

Devam

Çevrenin Korunmasına İlişkin İptal Davalarında Kişisel Menfaat Kavramı

Ülkemizde çevre sorunlarının ve bunlara ilişkin uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların çözümünde idari yargının işlevi, çevre hakkının gerçekleştirilmesi açısından

Devam

İdare Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Türk Vatandaşlığına Alınma Kararının İptali ve Geri Alınması Kavramları

İdari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi, idari istikrar ve hukuki güvenin sağlanmasını temin eden en önemli kavramlardan biridir. Bazı durumlarda idari

Devam

Danıştay Kararıyla Anayasal Toplu Sözleşme Hakkının İlgası

Türkiye’nin kabul ettiği uluslararası sözleşmeler, iç hukukun bir parçası olup, aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşmelerdeki

Devam

Anayasa Mahkemesi’nin Son Dönem Kararlarında Yasa İle Yetkilendirmenin Anlamına İlişkin Gözlemler

1982 Anayasası gereği kural olarak idarenin kuruluş ve faaliyetleri kanuna dayanmalı dolayısıyla kanuni idare ilkesine aykırı olmamalıdır. Nitekim idareye kanunla

Devam

Algoritma ve Rekabet Hukuku: 4. Madde İhlallerinin Dijital Görünümleri

İçerisinde bulunduğumuz bilişim çağı, tüketicilerin tüketim davranışlarını hızla değiştirmektedir. Tüketiciler, geçmişte yalnızca uçak bileti ya da otel rezervasyonu için kullandıkları

Devam

Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar

Şirketler topluluğu hukukuna ilişkin AB ekseninde ortak kurallar oluşturma çabası 1970 yıllardan beri devam etmektedir. Sınıraşan topluluklara uygulanacak ortak hükümlerin

Devam

Mutlak Olmayan Milletlerarası Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği

“Uyuşmazlık tahkimde de çözülebilir” ya da “uyuşmazlık İstanbul mahkemelerinde veya İstanbul’da tahkimde çözülecektir” gibi uyuşmazlık çözüm şartları karşılaştırmalı hukukta geçerli

Devam

Uluslararası Mal Satımına İlişkin BM Konvansiyonu (CISG)

Gelişen teknoloji sayesinde sınırlar ötesi taşımacılığın daha kolay ve hızlı gerçekleştiriliyor olması farklı devletlerde bulunan kişiler arasındaki ticari ilişkilerin her

Devam